Prooffice.net

Od 1 lipca 2012 roku firma ProOffice.net, na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.02.00-12-104/11-00 z dnia 26.04.2012r. zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  2007-2013, realizuje projekt pn.: „Rozwój firmy ProOffice.net poprzez wdrożenie systemu B2B optymalizującego procesy biznesowe realizowane we współpracy z partnerami handlowymi”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota dofinansowania wynosi 357 630,00 PLN.

 

Realizacja projektu ma na celu usprawnienie procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą ProOffice.net a współpracującymi z nią partnerami poprzez wdrożenie systemu B2B, integrującego system informatyczny firmy z systemami informatycznymi Partnerów, składający się z 5 modułów:

  • Moduł Marketing
  • Moduł Zarządzania zamówieniami
  • Moduł Zarządzanie relacjami z parterami handlowymi
  • Moduł Workflow (Obieg Dokumentów i Informacji)
  • Moduł Logistyka

Zostanie również zbudowana platforma internetowa, która będzie stanowić narzędzie wspierające wymianę handlową (konwersja i przekaz danych do systemów informatycznych), umożliwiając w ten sposób dostęp do systemu B2B w trybie on-line.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Projekt zakończono.

System B2B oddano do użytku 30.06.2014

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość